КАТЕГОРИИ

Гастрономска облека

Корпоративна облека

Медицинска облека (110)

Модна облека

Работна облека (28)

КОРПОРАТИВНА ОБЛЕКА

Чекорете по патот на успехот

МОДНА ОБЛЕКА

Задоволните потрошувачи се наша инспирација!

ГАСТРО ОБЛЕКА

Кујната изгледа подобро со најмодерните гастро униформи!

РАБОТНА ОБЛЕКА

Идеален избор за најтешките работни средини!

ШАБЛОНИ

Изработка на прв шаблон по скица, мостра или замисла на клиентот!

МЕДИЦИНСКА ОБЛЕКА

Намалете го напорот на работното место!

ЕУРОНОВА

Компанијата ЕУРОНОВА е основана 2005 година и зад себе има успешна работа долги години во својата дејност на домашниот и странскиот пазар.

Главна дејност на компанијата Еуро Нова е производство и трговија на женска и машка лесна конфекција, медицинска облека, ХТЗ униформи, како и работна облека и униформи за потребите на многу други дејности.