За Нас

ЕУРОНОВА

Компанијата Еуро Нова е основана во 2005 година и зад себе има успешна работа долги години во својата дејност на домашниот и странскиот пазар. Главна дејност на компанијата Еуро Нова е производство и трговија на женска и машка лесна конфекција, медицинска облека, ХТЗ униформи, како и работна облека и униформи за потребите на многу други дејности.

Нашата компанија располага со сопствена моделара со современи системи за изработка на шаблони, каде што се креираат, дизајнираат и моделираат нашите модели, кои потоа се произведуваат и во сопствена шивална или во соработка со останати компании низ целата држава.

ЕУРОНОВА

Ви благодариме на довербата!

Вработени
0 +
Задоволни потрошувачи
0 +
Компании со кои соработуваме
0 +
Продавници
1 +

Компанијата Еуро Нова, покрај лон производство, произведува модна облека и за домашниот пазар. Нашите производи се достапни во нашите малопродажни продавници и во продавниците на нашите клиенти ширум целата држава.

Останатите производи од асортиманот на медицинска облека, ХТЗ униформи, работна облека за сите останати дејности, им се нудат на нашите клиенти, преку нашите дистрибутери во сите градови низ државата.

Вам почитувани потрошувачи и клиенти, Ви ја даваме можноста да ја разгледате нашата веб страна и да одберете производ или услуга од нашата компанија. Уверете се во квалитетот кој го нудиме, потврден од задоволните потрошувачи!